Doprava nad 28 000,- Kč ZDARMA

Exterio.sk

|
0
Všechny kategorie
Skladem
Sedací soupravy
Rohové stolní soupravy
Stolní soupravy
Židle a křesla
Stoly
Stolové podnože
Lehátka
Houpací sítě
Slunečníky
Grily a krby
Zahradní boxy Biohort
Ochrana a čištění
Doplňky
Akce
Reference
Obchodní podmínky

Obchodní podmíny (dál pouze „VOP“)

 

Sídlo společnosti / Prodávající:
LTG s.r.o.
Studená 4B
821 04 Bratislava

e-mail: info@exterio.sk
Tel.: +421948199838

IČO: 44908920
DIČ: 2022911242
IČDPH: SK2022911242

Banka SK:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1

Č. účtu: 2626225083/1100
IBAN: SK 69 1100 0000 0026 2622 5083
SWIFT : TATR SK BX

 

Kupující:

Kupující je osoba (fyzická či právnická), spotřebitel, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu za účelem dodání zboží, které si objednal na stránkách www.exterio.cz. Kupující musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné požadované kontaktní údaje.

 

1. Objednání zboží

Odesláním objednávky prostřednictvím příslušné bezplatné aplikace na stránkách www.exterio.sk ze strany kupujícího bude objednávka zaregistrována v systému prodávajícího jako předběžná objednávka. Předběžná objednávka není pro prodávajícího závazná, slouží pouze k upřesnění požadavků kupujícího a představuje tak nabídku na uzavření kupní smlouvy. Po odeslání objednávky bude objednávka zpracována a na e-mail kupujícího bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu budou kupujícímu v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky. Po obdržení objednávky bude do dvou pracovních dnů s kupujícím ze strany prodávajícího navázán telefonický, SMS, případně e-mailový kontakt za účelem uzavření kupní smlouvy, ke kterému dojde potvrzením objednávky. Kupní smlouvou ve smyslu těchto VOP se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, na základě které se prodávající zavazuje kupujícímu dodat zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě, převést na něj vlastnické právo a kupující se zavazuje převzít zboží a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží.

 

2. Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky, a to v případě pokud není možné objednávku závazně potvrdit (chybné kontaktní informace, nedostupný, nereaguje na e-maily, ...). Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku ).
Kupující ma nárok stornovat objednávku, a to do 24 hodin od jejího odeslání. Pokud taková situace nastane, kupující je povinen uvést své jméno, kontakt, popis objednaného zboží a zaslat tyto informace prostřednictvím e-mailu na info@exterio.sk. Za takové zrušení objednávky si prodávající neúčtuje penále ani žádné jiné poplatky za zrušení objednávky. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou výši kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na adresu nebo na účet do 14 dní.

 

3. Ceny tovaru

Všechny ceny uvedené na internetové stránce www.exterio.cz jsou včetně DPH, bez nákladů na dopravu na dodání zboží ve smyslu bodu 4. resp. 5 těchto VOP nebo jiných volitelných služeb. Pokud není dále v těchto VOP uvedeno jinak, rozumí se pod pojmem kupní cena zboží uvedená na internetové stránce www.exterio.cz po připočtení nákladů na dopravu na dodání zboží ve smyslu bodu 4. resp. 5 těchto VOP. Pokud dojde ke zvýšení kupní ceny nezávisle na vůli prodávajícího (zejména zvýšením ceny zboží dodavatelem prodávajícího, změnou daňových předpisů, případně změnou peněžních kurzů) a bude tím ovlivněna cena uvedená na internetové stránce www.exterio.sk, prodávající má právo kupní cenu přiměřeně zvýšit o výšku provedené změny ceny, avšak jen do momentu uzavření kupní smlouvy. Po potvrzení objednávky je kupní cena pro prodávajícího závazná. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

 

4. Platební podmínky

Záloha předem

Prodávající může požadovat zálohu při objednávce zboží, které:


Prodávající dále může stanovit zálohu, kterou je kupující povinen zaplatit už při objednání zboží. Záloha za zboží může sahat až do výše 100% z ceny zboží s DPH. Tato záloha je nevratná a stane se smluvní pokutou v případě, že Kupující odmítne převzít a zaplatit zboží osobně nebo ho odmítne převzít a zaplatit při dodání doručovací službou. Záloha (smluvní pokuta) v tomto případě pokrývá vynaložené náklady, čas, úsilí a náklady Prodávajícího způsobené přijetím daného specifického zboží na sklad a záloha tak nenávratně propadne ve prospěch Prodávajícího po 30 dnech od upozornění Kupujícího emailovou zprávou nebo telefonátem, že zboží je k dispozici u prodávajícího.

 

Možnosti platby

Platba za zboží je možná:

 

Platba v hotovosti nebo platební kartou na prodejně:

Platba je možná přímo v prodejně při přebírání, nebo před přebíráním či expedicí zboží.

Akceptovány jsou běžně dostupné platební karty.

 

Platba převodem na bankovní účet:

Převodem na bankovní účet společnosti LTG, s.r.o, na základě vydané faktury / předfaktury. Kupující platí za zboží předem, zboží bude kupujícímu vyexpedováno až po připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený v záhlaví těchto VOP.

Pro korektní zpracování platby je nutné zadat správný a kompletní variabilní symbol, který je uveden na faktuře.

Platba formou dobírky:

Prodávající zašle zboží na dobírku řádně zabalený, kupující platí až při jeho přebírání.

 

Platba prostřednictvím platební brány 24-pay:

Okamžitá platba při nákupu přes e-shop www.exterio.cz (www.exterio.skwww.exterio.hu, www.exterio24.at) a je možná platba kartou nebo platba převodem.

Použití platební brány 24-pay je schválené a regulované Národní bankou Slovenska. Číslo oprávnění ODB-8835-5/2012

 

Nákup na splátky:

Nákup na splátky je možný prostřednictvím splátkového systému Quatro a řídí se podmínkami určenými pro Quatro (Všeobecná úverová banka a.s.).

Více informací naleznete na www.quatro.sk

 

Využití slevových kupónů:

Platba je možná pouze formou slevových kupónů vydaných nebo schválených společností LTG s.r.o. a při jednom nákupu je možné využít maximálně jeden slevový kupón.

Různé slevy a slevové kupóny nelze kombinovat.

 

5. Doprava zboží / převzetí zboží

Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě.

Dodání zboží se uskuteční tak, že prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě dodání. Prodávající neodpovídá za nakládku zboží na dopravní prostředek zabezpečený kupujícím. Kupující nese veškeré náklady a rizika spojená s další přepravou zboží. Kupující přebírá riziko možnosti poškození zboží v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím. Kupující je povinen zboží převzít do 14 dnů od vyrozumění, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Pokud kupující nepřevezme zboží ani v náhradním termínu, ke kterému byl vyzván, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti kupujícího vyrozumí.
Dodávané zboží se může dodávat pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. Z důvodu změny či odlišnosti názvu u výrobce či velkoobchodního dodavatele) s tím, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě.
Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona, nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

 

Kontrola zboží při přebírání

Zásilku kromě kupujícího může převzít i jiná, kupujícím pověřená osoba na uvedené adrese, pokud bude vědět, že zásilku má očekávat. V případě stahování zboží na dobírku nezapomeňte prosím na to, že je třeba za zboží vyplatit požadovanou částku. Pokud je částka za objednávku uhrazena předem nebo se jedná o nákup na splátky, může si řidič pro ověření identity od Vás vyžádat občanský průkaz nebo jiný doklad.

Před převzetím a zaplacením zásilky si prosím důsledně prohlédněte zboží a stav obalu.
V případě, že přepravní obal je viditelně poškozen, sepište s řidičem reklamační záznam nebo zapište všechny skutečnosti do předávacího protokolu. Následně nás prosím o této situaci informujte e-mailem na adresu info@exterio.cz 

případě reklamace mechanického poškození, které nebylo možné zjistit ihned při převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit tuto reklamaci okamžitě po převzetí zásilky

Pozdější případné reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí. Náš řidič resp. kurýr má vyhrazený čas na to, aby vám pomohl zkontrolovat počet balení a tento počet zapište do přepravního listu, který podepisujete při přebírání zásilky. Toto je nezbytné pro případ, pokud by nebyla dodána některá součást celku.

Doprava zboží je realizována vybranou kurýrní společností nebo přímo pracovníky LTG s.r.o.

Dodání zboží nebo osobní odběr se řídí ceníkem uvedeným v článku Doprava a osobní odběr

Při dodání nebo převzetí zboží je doručena i daňový doklad (vyúčtovací faktura), který slouží zároveň i jako dodací list a identifikátor pro potřeby případné reklamace.

 

6. Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky, a to v případě pokud není možné objednávku závazně potvrdit (chybné kontaktní informace, nedostupný, nereaguje na e-maily, ...). Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku).

Kupující ma nárok stornovat objednávku, a to do 24 hodin od jejího odeslání. Pokud taková situace nastane, kupující je povinen uvést číslo objednávky, své jméno a kontaktní údaje a zaslat tyto informace prostřednictvím e-mailu na info@exterio.cz. Za takové zrušení objednávky si prodávající neúčtuje penále ani žádné jiné poplatky za zrušení objednávky. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou výši kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na dodané bankovní účet nejpozději do 14 dnů.

 

7. Odstoupení od smlouvy

Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží") a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Kupující, zejména při dodání kurýrem, je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího (kurýr / zaměstnanec). V případě zjištění existence vady zboží a / nebo v případě pokud zásilka není kompletní (nižší počet kusů zboží, resp. Chybí objednané zboží) je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající. O takové situaci nás prosím okamžitě informujte emailem na info@exterio.cz nebo na telefonním čísle: +421948199838.

Nezapomeňte si také zkontrolovat počet balení a v případě pocitu, že zásilka není kompletní, tento počet zapište do přepravního listu, který podepisujete při přebírání zásilky. Toto je nezbytné pro případ, pokud by nebyla dodána některá součást celku.

Při osobním přebírání zboží je zákazníkovi umožněno přebírán zboží rozbalit a důkladně prohlédnout. Následná reklamace se po převzetí takto kontrolovaného zboží nevztahuje na odchylky předem nevylučující řádné užívání zboží.

 

Záruční lhůta

Podmínkou uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční lhůtě. Záruční lhůta je 24 (dvacetčtyři) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud má zboží delší záruční lhůtu, je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji řádně vyplněný a potvrzený záruční list, ve kterém jsou určeny podmínky a rozsah této záruky. Pokud se reklamace kupujícího vybaví výměnou vadného zboží za bezvadné, platí na nový výrobek záruční lhůta od převzetí nového zboží.

 

Reklamace se vztahuje na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem, které byly zjištěny ihned po dodávce zboží, nebo během jeho používání.

 

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 

Nárok na uplatnenie reklamácie u predajcu zaniká:

Za neopodstatnenú reklamáciu sa považuje aj ak kupujúci reklamuje osobne prevzatý nepoškodený tovar a budúcu reklamáciu písomne neavízoval najneskôr 7 dní od osobného prevzatia tovaru. Každému kupujúcemu je pri osobnom prevzatí tovaru umožnené tovar si dôkladne skontrolovať a prípadne odstúpiť od zmluvy.

 

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

 

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

 

7.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

7.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 7.1. až 7.3. týchto obchodných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 7.4. až 7.5. týchto obchodných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

7.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

7.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 7 týchto obchodných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

7.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru zakúpeného u predávajúceho za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

7.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 7.1. až 7.5. týchto obchodných podmienok (ďalej len "Oznámenie o uplatnení reklamácie") vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len "určená osoba"). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

7.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

7.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 7.12 písm. a) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

7.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.16. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

7.17. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.18. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:


Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

7.19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

7.20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

7.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 7.14. týchto obchodných podmienkach.

7.23. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 7.1. týchto obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

7.24. Ustanovenia čl. 7 týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

7.25. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

7. 26. Pokiaľ si spotrebiteľ u predávajúceho uplatňuje vynaložené náklady v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, je potrebné aby spotrebiteľ preukázal vynaložené náklady účtovným dokladom, ktorý obsahuje zákonnom stanovené náležitosti a zároveň sú meno a adresa zákazníka na doklade totožné s fakturačnými údajmi.

 

Podanie reklamácie:

Reklamačný formulár nájdete: https://www.exterio.sk/reklamacny-formular

V prípade dotazov nás kontaktujte emailom info@exterio.sk alebo telefonicky: +421948199838

 

8. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

8.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, s výnimkou zákonný dôvodov v zmysle bodu 8.16 kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

8.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku") v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

8.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1.,týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

8.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

8.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

8.11. Dôrazne odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný, s výnimkou prípadov uvedených v bode 8.16, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

8.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

8.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

8.17. Ustanovenia čl. 8 týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

8.18. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy alebo iným spôsobom zmarí splnenie svojich povinností (napríklad odmietne prevziať tovar, odmietne doplatiť kúpnu cenu, uvedie nepravdivé údaje a podobne) a predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v bode 8.16. pri ktorom ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku ustanovuje, že kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, záloha zaplatená zákazníkom sa považuje za sankciu za porušenie zmluvy.

 

9. Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete https://www.exterio.sk/ochrana-osobnych-udajov

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takom prípade nahradí dotknuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude v čo najväčšej miere zodpovedať účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. Ak dôjde k rozporu medzi týmito VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vznikajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené, pokiaľ možno, najskôr zmierne. Pokiaľ nebude počas primeranej lehoty dosiahnuté zmierne riešenie, budú spory vyriešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP.
Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.exterio.sk

 

Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy

EXTERIO KATALOG

Stáhnout
Partneři

Heureka.sk - overené hodnotenie obchodu exterio.sk

 

 

 
Kontakt
Obchodní centrum STYLA
Studená 4B
821 04 Bratislava
 
Otvírací hodiny
Po.: 10:00 - 19:00 hod.
Út. - Ne.: 10:00 - 20:00 hod.
 
 
www.exterio.sk
www.exterio.cz
www.exterio.hu
www.exterio24.at