Doprava nad 28 000,- Kč ZDARMA

Exterio.sk

|
0
Všechny kategorie
Skladem
Sedací soupravy
Rohové stolní soupravy
Stolní soupravy
Židle a křesla
Stoly
Stolové podnože
Lehátka
Houpací sítě
Slunečníky
Grily a krby
Zahradní boxy Biohort
Ochrana a čištění
Doplňky
Akce
Reference
Obchodní podmínky

1. Způsob objednávání

2. Povinnosti prodávajícího

3. Povinnosti kupujícího

4. Ceny zboží

5. Dodací podmínky

6. Termín dodání

7. Způsob dodání

8. Způsob platby

9. Zrušení objednávky, nepřevzetí zboží

10. Odstoupení od smlouvy

11. Reklamace

 

1. Způsob objednávání

Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách, nebo na naší e-mailové adrese exterio@exterio.sk, kde uvedete přesný název zboží, počet objednaných kusů, vaši přesnou adresu a telefonní číslo. Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění všech povinně označených údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, k jejímuž uzavření se nevyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím a smlouva tak vzniká samotným dodáním zboží. Po zaslání objednávky vám obratem zašleme potvrzení o přijetí objednávky.

 

2. Povinnosti prodávajícího

Zákazníkům se zavazujeme dodat:
1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.
2. Zboží, které vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
3. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Neodpovídáme za:
1. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
2. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
3. Výběr zboží zákazníkom.Ak po převzetí zásilky zákazník zjistí, že zboží již má nebo neodpovídá jeho představám. Takové zboží nemůžeme považovat za oprávněnou reklamaci.

 

3. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

1. Že je starší než 16 let.

2. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit nám.

3. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky. V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

 

4. Ceny zboží 

1. Ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou platné v době objednání zboží včetně 21% DPH (daň z přidané hodnoty). Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce a která slouží zároveň jako dodací a záruční list. K ceně zboží je připočteno dopravné.
2. Prodávající má právo požadovat zálohu ve výši 70% z konečné ceny objednávky.

 

Slevové kupóny nelze kombinovat, při jednom nákupu lze použít max. jeden kupón.

 

5. Dodací podmínky

Objednávky vyřizujeme průběžně s tím, že ke každé objednávce přistupujeme individuálně, to znamená, že pokud některý z objednaných výrobků nemáme, předem Vás upozorníme zasláním potvrzujícího e-mailu nebo telefonicky. Proto je důležité v objednávkovém formuláři vypsat vždy e-mailovou adresu, i telefonní číslo.

 

6. Termín dodání 

Dodací lhůta je nejpozději od 1 do 4 týdnů po obdržení objednávky. Po vyřízení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka byla zaslána. Pokud zásilku neobdržíte po uplynutí 4 týdnů, doporučujeme informovat se u nás telefonicky, případně mailem. Pokud si objednáte zboží, které jsme vyprodali, případně z jakýchkoli důvodů stáhli z prodeje, po zjištění této skutečnosti vás budeme kontaktovat (e-mailem nebo telefonicky).

Uvedené dodací lhůty můžou být podmíněny úhradou zálohové faktury.

 

7. Způsob dodání, osobní odběr

Dodání na Vámi zvolenou adresu v ČR prostřednictvím společnosti Toptrans účtujeme:

 

260,- Kč u objednávek do 2 800 CZK (květináče, ochr. Plachty, doplňky) - kurýrem (celá ČR)

840,- Kč celá Česká republika

U objednávek nad 28 000,- Kč je doprava ZDARMA.

 

Osobní odběr

Osobní odběr je možný ve skladu společnosti LTG, s.r.o. v době otevíracích hodin, během kterých je zboží možné vidět a vyzkoušet.

Osobní odběr je možný až po uhrazení zboží převodem nebo platbou v showroomu v OC Styla (2. patro) na ulici Studená 4B, 821 04 Bratislava.

 

Otevírací doba skladu pro osobní odběr

Pondělí - Pátek: 10:00 - 17:30 hod.

 

Adresa skladu / odběrného místa

Areál Istrochem

Vajnorská 127C

831 04 Bratislava

 

8. Platba

Platba za tovar je možná prostřednictvím:

8a. v hotovosti nebo platební kartou přímo v prodejně

8b. převodem na bankovní účet společnosti LTG s.r.o. na základě vydané faktury

8c. platba prostřednictvím platební brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba převodem). Schváleno a regulováno Národní bankou Slovenska. Číslo oprávnění ODB-8835-5/2012

9. Zrušení objednávky, nepřevzetí zboží

a) Objednávku je možné zrušit nejpozději do 24 hodin od objednání.

b) Když kupující nepřevezme zboží, bude snášet adekvátní přepravné náklady za dodání zboží i náklady na vrácení zboží.

 

Podmínky zrušení objednávky
Pokud po odeslání objednávky v průběhu 24 hodin zjistíte, že vám objednané zboží nevyhovuje, případně jste se spletli v objednávce, máte možnost zrušit objednávku bez uvedení důvodu. Zrušení nám zašlete na exterio@exterio.sk Obratem vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky.

 

10. Odstoupení od smlouvy

Kupujúcímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo mimo provozních prostorů prodávajícího a o změně a doplnení některých zákonů (dál len "Zákon o ochraně spotřebitele při prodaji zboží") a to do 14 dní ode dne převzetí zboží.

 

11. Reklamace

Po převzetí zboží si na místě zkontrolujte, zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít. Na již přijaté zásilky reklamace nepřijímáme. V případě, že vám přišla zásilka poškozena, prosíme, abyste nás o tom informovali e-mailem, nebo telefonicky. V takovém případě vám pošleme zásilku novou.

 

Při osobním přebírání zboží je zákazníkovi umožněno přebíráné zboží rozbalit a důkladně prohlédnout. Následná reklamace se po přebrání takto kontrolovaného zboží nevztahuje na odchylky nevylučující řádné užívání zboží.

 

Záruční doba
Podmínkou uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční lhůtě. Záruční lhůta je 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud má zboží delší záruční lhůtu, je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji řádně vyplněný a potvrzený záruční list, ve kterém jsou určeny podmínky a rozsah této záruky. Pokud se reklamace kupujícího vybaví výměnou vadného zboží za bezvadné, platí na nový výrobek záruční lhůta od převzetí nového zboží. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky nebo dílu, na který byla poskytnuta záruka.

 

Neodstranitelné chyby
Pokud jde o neodstranitelné chyby, které brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat, může kupující požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné. Pokud výměna vadného zboží za bezvadné ze strany prodávajícího není možná, může kupující požadovat zrušení smlouvy a vrácení zaplacené částky.

 

Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují vady zboží, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Pokud jde o odstranitelné vady, může kupující požadovat:
a) bezplatné, řádné a včasné odstranění chyb
b) výměnu vadné součástky nebo dílu, pokud se chyby týkají pouze součástky nebo dílu
c) výměnu zboží pokud tento ještě nebyl použit

 

Reklamace se vztahuje na:

 

Reklamace se nevztahuje na:

 

Nárok na uplatnění reklamace u prodejce zaniká:

Za neoprávněnou reklamaci se považuje, pokud kupující reklamuje osobně odebráno nepoškozené zboží a budoucí reklamaci písemně nesdělujeme nejpozději 7 dnů od osobního převzetí zboží. Každému kupujícímu je při osobním převzetí zboží umožněno zboží si důkladně zkontrolovat a případně odstoupit od smlouvy.

 

Postup při reklamaci
Pokud se vyskytne na zakoupeném zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží (reklamovat ho). Vedoucí prodejny nebo pověřený pracovník je povinen po přezkoumání rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do sedmi dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Kupující nemá nárok na reklamování vad, na které byla poskytnuta sleva a o nichž jej prodávající informoval.

 

Neopodstatněný výjezd k reklamaci
Při bezdůvodně výjezdu k reklamaci má prodávající právo požadovat od kupujícího poplatek ve výši nákladů spojených s výjezdem. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit ho za jiné zboží.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Informace, které nám poskytnete prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

 

Přejeme Vám příjemný nákup

EXTERIO KATALOG

Stáhnout
Exterio
 

Logistickí partneři

    

Platební metody

        

 
Partneři

Heureka.sk - overené hodnotenie obchodu exterio.sk

 

 

 
Kontakt
Obchodní centrum STYLA
Studená 4B
821 04 Bratislava
 
Otvírací hodiny
Od 14.3. do odvolání
ZAVŘENO (víc info.)
  
tel.: +421 948 199 838
e-mail: info@exterio.cz
 
 
www.exterio.sk
www.exterio.cz
www.exterio.hu
www.exterio24.at